Upplägg 1

För alla verksamheter, arbetsgrupper och lag.

För bästa långsiktiga nytta, utveckling och resultat är det bästa att avsätta nio effektiva timmar. Hur denna tid fördelas bestämmer ni med hänsyn till er verksamhet. Vissa kunder vill ha en och halv dag i sträck, vissa vill dela upp det på tre separata tillfällen som infaller vid personalmöten eller liknande.

Exempel: En och en halv dag: Vår färdplan tillsammans dag ett består av två delar. Ett föreläsningspass på ca tre timmar där jag går igenom människan, varför är vi som vi är? Laget , kommunikation, värderingar, kroppsspråk, vikten av självinsikt för individen och laget, beteenden, attityder. Hur våra signaler påverkar allt inom laget: fokus, vilja, humör, energi, trivsel, effektivitet, färdriktning, positivitet och resultat.

Detta är ett pass fullt av starka insikter, var beredda på starka känslor, skratt, tårar, förändring och utveckling. Det är under resan till målet laget utvecklas.

Den andra delen består av 3-4 workshops. Allt baserat på var ni befinner er, vilka insatser som behövs och framförallt vart ni vill. Ni berättar vart ni vill nå - jag är ert verktyg för att ta er dit. När vi jobbar tillsammans får laget förståelse för varandras olikheter och vikten av att visa respekt, att alla är värdefulla till laget, att alla bidrar till resultatet. Att i ett lag som vill framåt finns inga genvägar, alla behöver ta 100 procent ansvar för sin egen insats. Vi använder oss av den geometriska skalan för att konkret staka ut hur vi tillsammans som ett lag tar oss framåt. Vi skapar regler inom laget för att alla skall förstå vad som gäller inom laget, följs inte de regler laget tillsammans satt upp blir det en konsekvens.

DAG TVÅ jobbar alla i laget vidare med att slutföra den workshop som ger de konkreta verktygen framåt. Det tar ca 3 timmar effektiv tid och detta kan ni antingen få redskapen av mig att slutföra själva eller gör jag er sällskap denna halvdag. När ni fått dessa underlag från denna workshop vet ni hur ni skall arbeta framåt så då kan ni bestämma prioritetsordning och tidsplan.

DETTA ÄR VAD NI KONKRET FÅR MED ER I ERT DAGLIGA ARBETE

Efter att vi skiljs åt sammanfattar jag workshopparna och sänder dem till er i pdf-form så ni kan skriva ut, göra officiellt inom laget och direkt implementera dem i er verksamhet samt använda som underlag vid nyanställningar. Underlagen från våra workshoppar är också perfekta att använda vid kommande personalmöten då ni kan följa upp, prata kring resultaten och ta fram nya mål. Vid svåra samtal är dessa underlag värdefulla då de konkretiserar vad som är överenskommet och gör detta väldigt tydligt. 

Upplägg 2

Specialanpassat för behandlingshem och omsorgsinrättningar.

Liknande upplägg som ni kan läsa till vänster, dock är detta upplägg specialanpassat för HVB, gruppboende, LSS-boende och särskilda ungdomshem. 

Förutom mig håller också min fru som har 30 års erfarenhet i de delar som är specialanpassade.