RESAN


Resan framåt kan kännas jobbig, lång och ibland övermäktig när kartan är suddig. 

Ser alla i laget samma sak, vill alla samma sak, verkar människor trivas tillsammans, fungerar rutiner som de skall? Delar alla samma bild, mål och ambition?


Alla lag som trivs tillsammans och samtidigt går framåt har god kommunikation

Det är som magi... 

När ett lag trivs tillsammans och går framåt uppstår en känsla av "flow", när allt bara flyter på - oavsett förutsättningar. Laget tar 100 procent ansvar över sitt arbete och sin arbetstid, gläds tillsammans, kämpar tillsammans, lyfter varandra, stöttar varandra, har fokus på laget och resultatet, söker efter lösningar, pushar varandra. Hela laget går framåt och kommunicerar hela tiden med varandra

Och det är så tydligt...

När ett lag inte går framåt, vilket påverkar arbetsmoral, dagliga rutiner, effektivitet, glädje och resultat är orsaken oftast dålig kommunikation och dålig trivsel - då uppstår samma fenomen i alla lag:

  • Människor har fokus på fel saker.
  • Människor sprider negativa signaler.
  • Människor hittar problem.
  • Människor går från uppsatta rutiner och börjar göra saker på sitt eget sätt.
  • Människor börjar skjuta på saker som skall göras.
  • Hela laget tappar energi, fokus, koncentration, tempo och effektivitet.

MÅLET


När det görs klart i ett lag att resan framåt är allas enskilda och gemensamma ansvar samt att om någon inte vill följa med på resan är det bara att sluta - blir kartan på en gång väldigt tydlig och självklar.


Mitt mål är att skapa långsiktiga, positiva förändringar hos samtliga medarbetare och i er organisation.


HUR VI TILLSAMMANS TAR OSS FRAMÅT

För bästa långsiktiga nytta, utveckling och resultat är det bästa att ni avsätter en och en halv dag

Vår färdplan tillsammans DAG ETT består av två delar. Ett föreläsningspass på ca tre timmar där jag går igenom människan, varför är vi som vi är? Laget , kommunikation, värderingar, kroppsspråk, vikten av självinsikt för individen och laget, beteenden, attityder. Hur våra signaler påverkar allt inom laget: fokus, vilja, humör, energi, trivsel, effektivitet, färdriktning, positivitet och resultat. 

Detta är ett pass fullt av starka insikter, var beredda på starka känslor, skratt, tårar, förändring och utveckling. Det är under resan till målet laget utvecklas

Den andra delen består av 3-4 workshops. Allt baserat på var ni befinner er, vilka insatser som behövs  och framförallt vart ni vill. Ni berättar vart ni vill nå - jag är ert verktyg för att ta er dit. När vi jobbar tillsammans får laget förståelse för varandras olikheter och vikten av att visa respekt, att alla är värdefulla till laget, att alla bidrar till resultatet. Att i ett lag som vill framåt finns inga genvägar, alla behöver ta 100 procent ansvar för sin egen insats. Vi använder oss av den geometriska skalan för att konkret staka ut hur vi tillsammans som ett lag tar oss framåt. Vi skapar regler inom laget för att alla skall förstå vad som gäller inom laget, följs inte de regler laget tillsammans satt upp blir det en konsekvens.

DAG TVÅ jobbar alla i laget vidare med att slutföra den workshop som ger de konkreta verktygen framåt. Det tar ca 3 timmar effektiv tid och detta kan ni antingen få redskapen av mig att slutföra själva eller gör jag er sällskap denna halvdag. När ni fått dessa underlag från denna workshop vet ni hur ni skall arbeta framåt så då kan ni bestämma prioritetsordning och tidsplan. 

DETTA ÄR VAD NI KONKRET FÅR MED ER I ERT DAGLIGA ARBETE

Efter att vi skiljs åt sammanfattar jag workshopparna och sänder dem till er i pdf-form så ni kan skriva ut, göra officiellt inom laget och direkt implementera dem i er verksamhet samt använda som underlag vid nyanställningar. Underlagen från våra workshoppar är också perfekta att använda vid kommande personalmöten då ni kan följa upp, prata kring resultaten och ta fram nya mål. Vid svåra samtal är dessa underlag värdefulla då de konkretiserar vad som är överenskommet och gör detta väldigt tydligt. 

Onlinebokning

Boka plats i tid. Vi bekräftar din bokning via mejl.